Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel voor mensen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
Dit kan voor iedereen een oplossing bieden voor korte of langere termijn.
De aanleiding kan zowel plotseling ontstaan, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval of er is sprake en noodzaak structureel ondersteund te worden ten gevolge van een beperking op lichamelijk of geestelijk gebied.
Tot slot kan er ook een drastische verandering in uw leven optreden zoals bijvoorbeeld een faillissement, scheiding of overlijden waarbij u acute ondersteuning nodig heeft op financieel vlak. Beschermingsbewind kan dan een passende oplossing zijn.
Vaak zijn er ook schulden ontstaan die u niet meer op eigen kracht kunt oplossen.

U kunt zelf uw beschermingsbewindvoerder uitkiezen en bij de rechtbank voordragen.
Hooge Veste kan als uw beschermingsbewindvoerder worden benoemd.
Uiteraard helpt Hooge Veste u bij de voorbereiding van een dergelijke aanvraag en staan we u bij tijdens de aanvraagprocedure.

Zodra de rechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken en we zijn beslissing op schrift hebben ontvangen, kunnen we aan de slag.

Om uw financiën overzichtelijk te houden, komen alle inkomsten binnen op een rekening waarmee de vaste lasten door ons voor u worden betaald. Op uw eigen leefgeldrekening ontvangt u geld voor boodschappen, verzorging vrije tijd en overige uitgaven.
Dat alles volgens een plan die we met elkaar hebben vastgesteld.

Met de bankpas die u krijgt voor deze rekening, kunt u uw dagelijkse boodschappen doen.
Onderstaand een korte uitleg van de rechtbank over wat beschermingsbewind inhoudt: